ابزار مجیک وند و کوئیک سلکشن در فتوشاپ

قسمت چهاردهم: آموزش فتوشاپ ابزار مجیک وند و کوئیک سلکشن در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ابزار مجیک وند و کوئیک سلکشن در فتوشاپدر قسمت چهاردهم از آموزش فتوشاپ مقدماتی به دو ابزار پایانی سلکشن میپردازیم:ابزار Qui...

ادامه مطلب

آموزش ابزار لاسو در فتوشاپ

قسمت سیزدهم: آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن(پارت سوم) یا لاسو در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن(پارت سوم) یا لاسو در فتوشاپدر قسمت سیزدهم از آموزش فتوشاپ مقدماتی به پارت سوم از ابزارهای سلکشن می پردازیم که ...

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت دوم)

قسمت دوازدهم : آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت دوم)

آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت دوم)در قسمت دوازدهم از آموزش فتوشاپ مقدماتی به پارت دوم ابزارهای سلکشن می پردازیم که در واقع اب...

ادامه مطلب

قسمت یازدهم: آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت اول)

قسمت یازدهم: آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت اول)

آموزش فتوشاپ ابزار سلکشن یا انتخاب(پارت اول) در قسمت یازدهم از آموزش فتوشاپ به اولین گزینه سلکشن (یا انتخاب) میپردازیم که Rectangular ...

ادامه مطلب

قسمت دهم : تغییر حالت اشکال،دگرگون کردن اشکال

قسمت دهم : تغییر حالت اشکال،دگرگون کردن اشکال

آموزش فتوشاپ  تغییر حالت اشکال،دگرگون کردن اشکال قسمت دهم آموزش فتوشاپ مقدماتی. تغییر حالت اشکال ، دگرگون کردن اشکال (ابزار Transform...

ادامه مطلب