امضا چیست؟

امضا چیست؟ امضا یک نمایش دست نویس است از نام، نام خانوادگی، یا هردو در کنارهم.امضا حتی می تواند شامل

ادامه مطلب »

گرافیک چیست؟

گرافیک چیست؟ معنا و مفهوم گرافیک: گرافیک از کلمه گراف گرفته شده که به معنی خط و خطوط است. گرافیک

ادامه مطلب »